Je kavel in beeld brengen? Daarom is het belangrijk! 0

Je kavel in beeld brengen

Wanneer je overweegt om te gaan uitbouwen, is het van belang om te weten wat je wel en niet mag doen. Voor sommige bouwactiviteiten heb je een vergunning nodig. Bovendien is het van belang om de erfgrenzen goed te kennen, zodat je niet per abuis op het terrein van iemand anders aan het werk gaat. Met behulp van een kadastrale kaart kun je dergelijke problemen heel eenvoudig voorkomen. Als je deze stap in het proces overslaat, kan je dat uiteindelijk duur komen te staan. Zorg ervoor dat je altijd goed geïnformeerd bent.

Voorkom juridische problemen

Er zijn al heel wat televisieprogramma’s gemaakt over burenruzies die veroorzaakt werden doordat één van de twee partijen niet voldoende rekening had gehouden met de erfgrenzen. Tuinhekjes, bomen en complete bouwwerken werden soms deels op het terrein van de ander geplaatst, met alle gevolgen van dien. Zorg er dus altijd voor dat je precies weet tot waar je perceel loopt en hou je aan de verplichtingen die de wet in dit kader heeft bepaald. De exacte erfgrenzen kunnen uitsluitend door een professionele landmeter bepaald worden. Je kunt hiervoor bij Kadasterdata een aanvraag doen en vervolgens is het meestal binnen een paar weken geregeld. Op de erfgrens worden piketpaaltjes geplaatst die precies aangeven tot waar jouw eigen gebied zich uitstrekt.
Kadasterdata

Bestemmingsplan

Besef dat voor elk gebied een ander bestemmingsplan geldt. In zo’n bestemmingsplan staat nauwkeurig beschreven wat wel en niet mag in een bepaald gebied. Het geeft bijvoorbeeld aan of bebouwing commercieel mag worden gebruikt en welke bedrijfsactiviteiten wel en niet toegestaan zijn. Verder kun je in het bestemmingsplan ook terugvinden hoe hoog een bouwwerk maximaal mag zijn en hoeveel procent van een kavel je mag bebouwen. Ook hierbij  geldt dat je behoorlijk in de problemen kunt komen, wanneer je dit advies in de wind slaat en onbekommerd je gang denkt te kunnen gaan.

Woningwaarde

Is een verbouwing bedoeld om de woning aantrekkelijker te maken voor verkoop? Ook dan komt de informatie van Kadasterdata goed van pas. Je kunt er namelijk vrij simpel de waarde van soortgelijke panden in de buurt mee opvragen. Op die manier ben je in staat om ook voor je eigen pand de waarde goed te kunnen bepalen. Je weet dan in elk geval alvast een beetje in hoeverre de vraagprijs die je in gedachten had zich verhoudt tot die van andere panden.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *