Slimme meters voor energiebesparing en een duurzame toekomst 0

smart grid

De tijd van oude transformatorstations langs de weg is bijna voorbij. We zoeken steeds meer manieren om anders om te gaan met onze energie, zowel voor de gebruiker als de energieleveranciers. Uit onderzoeken is gebleken dat, als we op deze manier doorgaan met leven, onze fossiele grondstoffen uiteindelijk uitgeput zullen raken. Dit is voor veel mensen de voornaamste reden om zich te focussen op zelf opgewekte energie. Ook wordt er gewerkt aan andere innovatieve manieren om mensen zuinig te laten omgaan met energie. Smart grid is hier misschien wel de meest belangrijkste uitvinding voor. Dit is een slim energienetwerk waar een meet- en regelsysteem aan is toegevoegd. Als een huis bijvoorbeeld een overschot heeft aan energie, kan deze energie worden doorgesluisd naar andere woningen. Ook kan deze slimme meter gebruikers meer inzicht geven op hun energieverbruik.

Voordelen van smart grid

  • Uit verschillende cijfers is wel gebleken dat energie in de toekomst vooral decentraal gaat worden opgewekt. Toch is het moeilijk om precies zicht te krijgen op zonne- en wind energie. Doormiddel van slimme meters is dit probleem verleden tijd geworden.
  • Op dit moment zijn er nog vaak storingen in ons energienetwerk. Dit resulteert er regelmatig in dat dorpen of zelfs steden helemaal zonder energie zitten. Dit moet dan vaak handmatig worden opgelost. Met smart grid is het mogelijk om alles digitaal op te lossen en kan energie gewoon worden doorgesluisd, waardoor mensen nooit meer zonder energie hoeven te zitten.
  • Energieverlies kan vermeden worden door smart grid. De overschotten aan energie worden immers opgeslagen en opnieuw verdeeld. Overcapaciteit opslaan zorgt ook voor een beter milieu.
  • Energie wordt voornamelijk opgewekt door warmte met smart grid. Hierdoor is er minder belasting voor onze grondstoffen.

wat is smart grid

Nadelen smart grid

  • Smart grid is een zeer intelligent systeem, daardoor is er veel training nodig om er mee om te gaan. Het systeem is dan ook erg foutgevoelig.
  • Als smart grid door steeds meer mensen gebruikt wordt, zullen onze traditionele energienetwerken een stuk duurder worden.
  • Het is zeer moeilijk om eventuele cybercrimes tegen te gaan bij een digitaal energienetwerk. Hoe zorgen we voor een beveiligd netwerk?

Wat betekent dit voor de toekomst?

We zien vrijwel zeker steeds meer zelf geproduceerde energie in de toekomst. De kans is dan ook groot dat energie vanuit onze energieleveranciers steeds een tikkeltje duurder wordt. Het is dan ook raadzaam om tijdig over te stappen op zonne- en/of windenergie. De opkomst van smart grid is nog maar heel pril, het toekomstbeeld daarvan is dan ook nog erg onzeker. Wel is zeker dat deze de energiemarkt gaan bestormen en misschien wel voeten aan de grond gaan krijgen. Op dit moment worden er veel experimenten en proefprojecten uitgevoerd. Aan de hand van die resultaten wordt er bekeken of we het bestaande energienetwerk volledig gaan ombouwen naar een smart grid.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *